vrijdag 30 april 2021

INLEIDING VOOR 'TEDER INDRINGEND'
Op verzoek van Gallery Lukisan, gespecialiseerd in Zuidoost-Aziatische kunst, schreef Albert Hagenaars een inleiding voor de catalogus van een tentoonstelling van Jan Wessendorp, die van 1 mei tot 19 juni 2021 is te zien.

'Teder indringend', een van z'n vele titelvoorstellen werd gekozen voor zowel de catalogus als de expositie zelf.
INLEIDING

Misschien valt het niet meteen op wanneer je een expositie van Jan Wessendorp bezoekt maar feit is dat je vooral afbeeldingen van mensen ziet, van mannen meer bepaald. Door abstrahering en, sterker nog, wijze van uitdrukken zijn die echter niet specifiek mannelijk, of juist wel maar zijn ze in dat geval ook voorzien van kenmerken die vrouwelijk genoemd mogen worden. Dat roept al meteen de vraag op wat je nu eigenlijk waarneemt, erváárt, en op zo’n moment raak je daadwerkelijk betrokken bij het ontstaansproces, glijdt je blik verloren in het spanningsveld tussen deze tegenstelling en andere als licht en donker, open en dicht, figuratief en abstract en mag je aan de slag met interpreteren want vrijblijvendheid staan Wessendorps schilderijen in geen geval toe. De titel Waakvlam of dwaallicht geeft niet voor niets al een meervoudige, vooral dualistische werkelijkheidsbeleving aan.


De wezens presenteren zich door zowel hun blik als hun houding. Het maakt niet uit of de manier van kijken ingekeerd is dan wel vrijmoedig of uitdagend. Zonder mankeren gaat het om een indringend, ook alweer tweezijdig vermogen: de kracht waarmee enerzijds de buitenwereld inclusief beschouwer opgezogen wordt en ánderzijds de innerlijke tot uitdrukking gebracht.

Wessendorps personages tonen openheid, stellen zich in al hun kwetsbaarheid op maar nooit of te nimmer zijn ze weerloos, daarvoor is de intrinsieke waarde te groot en zeker ook te raadselachtig. Let in dit verband ook op de titels, bijvoorbeeld Aankondiging en Geheim gebeuren.
Of je wilt of niet, je probeert hun gestileerde emotie te benoemen, te vergelijken met eigen ervaringen en herinneringen. Zie je angst, mededogen, geluk, eenzaamheid, vreugde om pas verworven inzicht, liefde? Als je dit laatste wilt herkennen, is het zeker geen begeerte maar een streven naar puurheid, optimale oorspronkelijkheid en, oké, samenval maar dan wel zuivere samenval.
De voorstellingen stralen sensitieve en spirituele energie uit en maken dat zoveel mensen ze aantrekkelijk vinden zonder te kunnen verklaren waarom dat is. Zelfs al kom je een heel eind met duiden, er is altijd iets dat zich daaraan onttrekt, te suggestief vluchtig is om zich vast te laten leggen.

Tot zover, beknopt, de inhoudelijke kant want er zijn ook formele kenmerken waarmee de kunstenaar zich onderscheidt.
Het meest opvallende komt voort uit zijn behoefte het werk niet alleen te omkaderen maar ook in te bedden. Kijk naar z’n lijsten. Ook op deze expositie weer zie je dat die aan de schildering meedoen, bijvoorbeeld door de symboliek van kleuren zoals in Ontpopping en Geheime gebeurtenis. Bovendien komt het regelmatig voor dat ze de afbeelding verbreden, verlengen en verdiepen, treffend geïllustreerd in Voorjaarsbloei en, nog overtuigender, in Verdrinken in licht of de weg van de duizend dingen gaan. Ook komt het voor dat een omlijsting al midden in het schilderij begint, zie San Sebastian.
Een tweede voorbeeld betreft het inzetten van schijnbaar betekenisloze details die aan sterren, bloemen, lichaamsdelen doen denken. Van het laatste zijn Vleeswording en Stuwkracht / groeikracht treffende voorbeelden.
Tenslotte gebruikt Wessendorp vaak patronen met soms de nerven van bladeren en veren en andere groeimotieven maar soms ook een roosterachtig lijnenspel, dat wellicht een afspiegeling is van kosmische wetmatigheden of, wie weet, de materieloze stromen van een nog hoger krachtenveld.

Hoe dan ook dragen Wessendorps schilderijen en schilderingen, ook als er schijnbaar geen beweging is vast te stellen, gisting, broei en groei, transformatie uit.
De geraffineerde combinatie van onderliggende woelingen, suggestieve kleuren, contrasten, beladen poses en gebaren en niet in het minst dus composities die hun perken te buiten gaan, garandeert de eigenheid en daarmee de bijzondere waarde van alles wat Jan Wessendorp voorstaat: als kunstenaar én als mens, twee hoedanigheden die bij hem ondeelbaar zijn!

Ons rest op zijn aansporing eenzelfde inzet te willen geven, deelgenoot te worden van een in meerdere opzichten bijzonder artistiek proces.:

Op You Tube zijn nog meer video's over Jan Wessendorp en zijn werk te vinden.Zie ook:

www.alberthagenaars.nl

Frozen Poets - Beelden, graven en andere sporen van dichters

Nederlandstalige gedichten in Indonesische vertaling
Geen opmerkingen:

Een reactie posten